Your Cart

Hệ thống tri thức
dành cho
nhà quản trị
doanh nghiệp

Hệ thống tri thức
dành cho nhà quản trị doanh nghiệp

Bess Business School không ngừng nghiên cứu và cung cấp hệ thống kiến thức dành cho nhà lãnh đạo và điều hành công ty giúp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, từ đó ứng dụng giải quyết hiệu quả toàn bộ vấn đề mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình.

Lean MBA® General

Hệ thống kiến thức chuyên sâu về quản trị dành cho doanh nghiệp SMEs và Startups, xây dựng dựa trên nguyên lý Quản trị độc quyền tại Bess Business School và thiết kế dựa theo hệ thống 7 mắt xích công việc trong một doanh nghiệp

Lean MBA® Online

Hệ thống khóa học chuyên sâu về quản trị kinh doanh, bao gồm toàn bộ kiến thức cần có của một nhà lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, từ hoạch định hệ thống chiến lược đến xây dựng bộ máy tổ chức và quản lý vận hành doanh nghiệp

Lean MBA® Inhouse

Chương trình đào tạo đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của một doanh nghiệp, thiết kế dựa trên trên kết quả nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp, đặc điểm thị trường và ứng dụng lý thuyết Quản trị độc quyền tại Bess Business School

Thư viện Tài liệu

Cung cấp toàn bộ tài liệu chuyên sâu về quản trị kinh doanh dành cho CEO và nhà quản lý doanh nghiệp

Ebook

Sách

Cung cấp hệ thống sách kinh doanh, hỗ trợ phát triển năng lực lãnh đạo, từ chuyên môn đến kỹ năng mềm

Process

Quy trình

Cung cấp toàn bộ quy trình cho từng vị trí công việc, sơ đồ tổ chức từ tổng công ty đến từng phòng ban

Case study

Mô hình

Cung cấp kết quả nghiên cứu đi sâu vào các case kinh doanh thành công của 10 ngành phổ biến nhất

Simulation

Mô phỏng

Cung cấp các kịch bản kinh doanh mô phỏng cho từng mô hình kinh doanh trong 10 ngành bổ biến nhất

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng