Your Cart

Lean MBA® Online

Bess Insight

5 chức năng của quản trị tốt

Quản lý và quản trị không phải là một và giống nhau, và thật không may, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Sau nhiều năm hiểu lầm và quan niệm sai lầm, nhiều lầm tưởng về cách thức quản trị đã xuất hiện. Trong bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm này.

Năm chức năng của quản trị

Các Viện quản trị định nghĩa quản trị là:

“Hệ thống theo đó một tổ chức được kiểm soát và vận hành cũng như các cơ chế mà tổ chức đó và nhân viên của tổ chức đó chịu trách nhiệm giải trình. Đạo đức, quản lý rủi ro, tuân thủ và quản trị là tất cả các yếu tố của quản trị.”

Quản trị là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý (trong trường hợp của chúng tôi là Hội đồng quản trị) đối với hiệu suất và sự phù hợp của tổ chức. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, dưới đây là năm chức năng của quản trị.

1. Xác định mục tiêu của tổ chức

Điều này cần được xác định rõ ràng thông qua sứ mệnh và tầm nhìn của công ty ngay từ khi bắt đầu phát triển tổ chức. Khi điều này được thiết lập, kế hoạch chiến lược của tổ chức phải phản ánh các mục tiêu đã nói. Các mục tiêu xác định mục đích của tổ chức và làm thế nào nó sẽ đạt được mục đích đó. Nó là bản chất và là động lực cơ bản của tổ chức, là nền tảng và là một trong những điều quan trọng nhất quyết định sự thành công trong tương lai của doanh nghiệp.

2. Xác định đạo đức của tổ chức

Việc xác định cách thức tổ chức sẽ xử lý các khách hàng doanh nghiệp, nhận thức về đạo đức và hành vi của nhân viên là rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Đạo đức công ty phác thảo các hành vi có thể chấp nhận được bên ngoài sự kiểm soát của chính phủ và pháp luật. Nó củng cố những gì được coi là đúng hoặc sai trong giới hạn của tổ chức. Các giá trị như trách nhiệm doanh nghiệp, tác động môi trường, sự tham gia của các bên liên quan và trách nhiệm pháp lý là tất cả các chủ đề cần được đưa ra và nhất trí. Đạo đức dựa trên các giá trị đạo đức và các tiêu chuẩn đạo đức bắt đầu từ cấp cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị làm gương cho tất cả các thành viên khác của tổ chức.

3. Gieo hạt giống văn hóa công ty

Văn hóa công ty là một quá trình tinh tế hơn, củng cố và củng cố theo thời gian. Nó có thể được thiết lập và trau dồi một cách có chủ ý theo thời gian, hoặc nó không tồn tại lúc đầu nhưng sẽ phát triển khi công ty tồn tại lâu hơn. Nó đề cập đến cách mọi người trong công ty tương tác với nhau, các giá trị mà họ nắm giữ và các quyết định mà họ đưa ra. Đó là một quá trình phức tạp hơn nhiều vì nó bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn của tổ chức, môi trường làm việc chung, phong cách lãnh đạo và quản lý, đạo đức, kỳ vọng và mục tiêu trong tương lai.

Trong số tất cả các điểm được liệt kê ở trên, “tính chính phủ đề cập đến sự sẵn sàng của nhân viên để được quản lý và hỗ trợ hệ thống quản trị. Chính quyền có thể là gốc rễ của văn hóa tổ chức, vì nó xác định mức độ hỗ trợ của tổ chức, mức độ đổi mới của tổ chức, mức độ minh bạch của tổ chức với nhân viên của họ và mức độ chuyên nghiệp của ban quản lý.

4. Đảm bảo sự tuân thủ của tổ chức

Điều này thể hiện nỗ lực của công ty trong việc phát hiện, phản ứng và ngăn chặn mọi loại hành vi bất hợp pháp được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân nào làm việc trong tổ chức. Điều này bao gồm nhân viên, quản trị viên, ban quản lý, giám đốc điều hành, giám đốc, người làm việc tự do hoặc các cá nhân được trả lương bên ngoài khác đang làm việc cho công ty. Nó xác định các cơ quan quản lý, nghĩa vụ theo luật định và pháp lý của tổ chức và đảm bảo rằng tất cả các cá nhân đạt được các mục tiêu của tổ chức trong khi vẫn duy trì đạo đức.

5. Xác định và áp dụng khuôn khổ quản trị

Dựa theo Talbot và Jakeman, khuôn khổ quản trị là

“Hệ thống hướng dẫn bao gồm các thông lệ quản lý tiêu chuẩn trong khuôn khổ quản trị được thiết kế phù hợp với tổ chức.”

Trên nền tảng của tất cả, hội đồng quản trị có nhiệm vụ duy trì mục tiêu và trách nhiệm giải trình. Trong hầu hết các trường hợp, họ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, có thể có trường hợp cơ quan quản lý không thể đảm nhận tất cả các công việc quản trị. Do đó, họ cần giao nhiệm vụ cho đội ngũ quản lý của tổ chức. Các thành viên ban quản lý này cần phải tuân thủ khuôn khổ quản trị để đảm bảo các giá trị của công ty được duy trì.

Phần kết luận

Với tất cả các điểm đã giải thích ở trên, cuối cùng, quản trị và quản lý chắc chắn là hai điều khác nhau, không thể được coi là một.

Một mặt, mục tiêu của ban quản lý là đạt được các mục tiêu trong một tổ chức đồng thời hiểu được sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, đồng thời làm việc trong khuôn khổ đạo đức của công ty. Nhưng mặt khác, quản trị chính là phần quy định những quy tắc, khuôn khổ đó thuộc chức năng quản lý. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng quản trị tốt đi kèm với quản lý tốt.

Cả hai nhánh chắc chắn là cộng sinh và phụ thuộc lẫn nhau, cái này dẫn dắt cái kia. Tuy nhiên, chúng thực hiện các chức năng hoàn toàn khác nhau. Trong một tổ chức được quản lý tốt, được hoạch định tốt, hai hệ thống có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan và các cá nhân có liên quan đến công ty.

Nội dung được nghiên cứu bởi BoardPro

Đọc các bài viết khác tại

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng