Your Cart

Bess Insight

Chủ đề

Chiến lược

Chủ đề

Chiến lược

Chiến lược cạnh tranh là gì?

Chiến lược cạnh tranh là gì? Chiến lược cạnh tranh là một kế hoạch dài hạn mà một công ty sử dụng để giành được vị trí thuận lợi trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh. Các

Đọc tiếp

Chiến lược chi phí thấp

Thấp-trị giá chiến lược(cũng là giá rẻ) là một chiến lược giá được đặc trưng bởi giá thấp của hàng hóa và dịch vụ bằng các phương pháp tiết kiệm khác nhau. Các với bất kì cách giảm chi phí

Đọc tiếp

Tư duy chiến lược là gì?

Các nhà tư tưởng chiến lược xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định và phát triển các kế hoạch hành động thực tế để đạt được các mục tiêu cụ thể. Tư duy chiến lược là

Đọc tiếp

Chiến lược là gì?

Chiến lược là một kế hoạch hành động phù hợp với nhau để đạt được một đích đến rõ ràng. Đích đến đó được quyết định bởi một tập hợp các quyết định giúp tổ chức khác biệt với các

Đọc tiếp

Các loại chiến lược công ty?

1. Vấn đề chung với chiến lược công ty Một trong những vấn đề phổ biến nhất với chiến lược, đặc biệt là chiến lược công ty, là nó bị mắc kẹt trong phòng họp. Các nhà lãnh đạo là

Đọc tiếp

Chiến lược cạnh tranh là gì?

Chiến lược cạnh tranh là gì? Chiến lược cạnh tranh là một kế hoạch dài hạn mà một công ty sử dụng để giành được vị trí thuận lợi trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh. Các

Đọc tiếp

Chiến lược chi phí thấp

Thấp-trị giá chiến lược(cũng là giá rẻ) là một chiến lược giá được đặc trưng bởi giá thấp của hàng hóa và dịch vụ bằng các phương pháp tiết kiệm khác nhau. Các với bất kì cách giảm chi phí

Đọc tiếp

Tư duy chiến lược là gì?

Các nhà tư tưởng chiến lược xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định và phát triển các kế hoạch hành động thực tế để đạt được các mục tiêu cụ thể. Tư duy chiến lược là

Đọc tiếp

Chiến lược là gì?

Chiến lược là một kế hoạch hành động phù hợp với nhau để đạt được một đích đến rõ ràng. Đích đến đó được quyết định bởi một tập hợp các quyết định giúp tổ chức khác biệt với các

Đọc tiếp

Các loại chiến lược công ty?

1. Vấn đề chung với chiến lược công ty Một trong những vấn đề phổ biến nhất với chiến lược, đặc biệt là chiến lược công ty, là nó bị mắc kẹt trong phòng họp. Các nhà lãnh đạo là

Đọc tiếp

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng