Your Cart

Bess Insight

Chủ đề

Tổ chức

Chủ đề

Tổ chức

Các loại cơ cấu tổ chức

Có một số loại cơ cấu tổ chức khác nhau, mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Phổ biến nhất là chức năng,sư đoàn,ma trận,nhóm dự án,phẳng. Mô hình tổ chức theo chức năng là tốt nhất

Đọc tiếp

Cơ cấu tổ chức là gì?

Nhiều cơ cấu tổ chức của công ty khá tuyến tính – hay chính xác hơn là khá hình tam giác. Hình ảnh “sơ đồ tổ chức” truyền thống của một kim tự tháp mô tả các công ty có

Đọc tiếp

Các loại cơ cấu tổ chức

Có một số loại cơ cấu tổ chức khác nhau, mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Phổ biến nhất là chức năng,sư đoàn,ma trận,nhóm dự án,phẳng. Mô hình tổ chức theo chức năng là tốt nhất

Đọc tiếp

Cơ cấu tổ chức là gì?

Nhiều cơ cấu tổ chức của công ty khá tuyến tính – hay chính xác hơn là khá hình tam giác. Hình ảnh “sơ đồ tổ chức” truyền thống của một kim tự tháp mô tả các công ty có

Đọc tiếp

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng