Your Cart

Lean MBA® Online

Bess Insight

Chiến lược công ty là gì?

Chiến lược công ty đề cập đến kế hoạch tổng thể hoặc định hướng của một tổ chức nhằm theo đuổi các mục tiêu dài hạn của nó. Nó bao gồm việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và mục tiêu của công ty, cũng như xác định thị trường và sản phẩm mà công ty sẽ tập trung vào, lợi thế cạnh tranh mà công ty hướng tới để xây dựng, cũng như các nguồn lực và khả năng mà công ty cần để đạt được các mục tiêu của mình.

Chiến lược cấp công ty liên quan đến việc phát triển một lộ trình chiến lược để tổ chức hướng dẫn các hành động của mình. Bằng cách đó, tổ chức vẫn tập trung vào các mục tiêu chiến lược dài hạn của mình trong khi vẫn đủ nhanh nhẹn để đáp ứng những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

1. 3 thành phần của chiến lược công ty là gì?

Hiểu các thành phần của chiến lược công ty sẽ giúp bạn hình thành một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, dễ theo dõi và thực hiện.

Tầm nhìn

Tầm nhìn liên quan đến việc thiết lập định hướng cấp cao của tổ chức, cụ thể là tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của công ty.

Thiết lập mục tiêu

Thiết lập mục tiêu liên quan đến việc xác định các kết quả cụ thể và có thể đo lường được mà bạn muốn đạt được trong một khung thời gian đã chọn.

Phân bổ nguồn lực

Phương pháp phân bổ nguồn nhân lực và vốn để hỗ trợ các mục tiêu.

2. Các chiến lược cấp công ty, kinh doanh và chức năng

Một chiến lược tổ chức hoàn chỉnh có ba cấp độ:

Chiến lược cấp công ty

Chiến lược cấp công ty là cấp cao nhất của hoạch định chiến lược

Cấp chiến lược kinh doanh

Chiến lược cấp kinh doanh kết nối các mục tiêu chiến lược của chiến lược công ty với nhu cầu và năng lực của cấp đơn vị kinh doanh.

Nó biến một mục tiêu chiến lược cấp công ty thành một mục tiêu chiến lược thực tế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm cấp doanh nghiệp.

Chiến lược cấp chức năng

Chiến lược cấp chức năng đề cập đến các kế hoạch và hành động cụ thể được phát triển bởi các bộ phận riêng lẻ trong một tổ chức để đạt được các mục tiêu và mục tiêu đề ra trong chiến lược cấp công ty. Các chiến lược này chi tiết hơn các chiến lược của công ty và chúng tập trung vào các hoạt động hàng ngày của tổ chức.

Các chiến lược cấp chức năng được phát triển dựa trên mục đích và mục tiêu chung của công ty. Mục đích của họ là để đảm bảo rằng mỗi lĩnh vực chức năng của tổ chức đóng góp vào sự thành công của công ty một cách phối hợp và chiến lược.

Ví dụ: giả sử một công ty đã đặt mục tiêu cấp công ty để giảm chi phí. Một trong những chiến lược cấp chức năng mà nhóm vận hành có thể đặt ra là hợp lý hóa chuỗi cung ứng để giảm chi phí tồn kho và nguyên vật liệu. Một chiến lược chức năng khác là tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ để giảm chi phí.

Chiến lược cấp công ty so với Chiến lược cấp kinh doanh 

Chiến lược cấp công ty và chiến lược cấp doanh nghiệp là hai cấp độ hoạch định chiến lược khác nhau mà các tổ chức sử dụng để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của họ.

Chiến lược cấp công ty liên quan đến việc đưa ra các quyết định về phương hướng và phạm vi tổng thể của tổ chức. Điều này bao gồm việc quyết định ngành và thị trường nào sẽ cạnh tranh, cách phân bổ nguồn lực giữa các đơn vị kinh doanh hoặc dòng sản phẩm khác nhau và cách đa dạng hóa danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Cấp chiến lược này tập trung vào các mục tiêu và mục tiêu dài hạn và thường liên quan đến việc sáp nhập và mua lại, liên doanh, hội nhập theo chiều dọc hoặc các liên minh chiến lược khác.

Mặt khác, chiến lược cấp kinh doanh tập trung vào việc các đơn vị kinh doanh hoặc dòng sản phẩm riêng lẻ sẽ cạnh tranh như thế nào trên thị trường tương ứng của chúng. Điều này liên quan đến việc đưa ra quyết định về sự khác biệt của sản phẩm, giá cả, tiếp thị và phân bổ nguồn lực để đạt được các mục tiêu và mục tiêu cụ thể. Cấp chiến lược này giải quyết các mục tiêu và mục tiêu ngắn hạn, thường liên quan đến phát triển sản phẩm, chiến dịch tiếp thị và cải tiến hoạt động.

Cả hai cấp độ chiến lược đều rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức và cần được liên kết với nhau.

3 cấp độ chiến lược liên quan đến nhau như thế nào

Ba cấp độ của chiến lược phụ thuộc lẫn nhau và phải được liên kết để đạt được các mục tiêu và mục tiêu chung của tổ chức.

Ví dụ: chiến lược cấp công ty nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty bằng cách mua lại một đơn vị kinh doanh mới sẽ yêu cầu chiến lược cấp kinh doanh để tích hợp hoạt động kinh doanh mới và điều chỉnh nó phù hợp với các hoạt động hiện có của công ty. Sau đó, chiến lược cấp chức năng sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa các quy trình, phân bổ nguồn lực và phát triển các khả năng để hỗ trợ hoạt động của đơn vị kinh doanh mới và đảm bảo thành công của nó.

Hiểu cách giao tiếp của ba cấp độ chiến lược giúp bạn xây dựng một kế hoạch chiến lược vững chắc .

3. Lợi ích của chiến lược cấp công ty là gì ?

Lợi ích của một chiến lược công ty được xác định rõ ràng đối với một tổ chức tăng lên khi tổ chức mở rộng quy mô. Các doanh nghiệp nhỏ hoặc thậm chí vừa có thể tồn tại mà không cần đầu tư thời gian vào việc phát triển chiến lược công ty của họ. Tuy nhiên, khi nhu cầu của một tổ chức tăng lên, việc phát triển quá trình lập kế hoạch chiến lược theo cách phản ánh sự phức tạp của tổ chức đó ngày càng trở nên cần thiết.

Cuối cùng, chiến lược công ty mang lại lợi ích cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô .

Ba lợi ích chính của việc có một chiến lược công ty vững chắc là:

Cung cấp định hướng chiến lược

Bằng cách thực hiện một kế hoạch chiến lược của công ty, một tổ chức có thể thiết lập hướng mong muốn của mình và cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các nhà lãnh đạo, các bên liên quan và nhân viên về cách họ ưu tiên các quyết định, giúp việc thực hiện chiến lượcđạt được mục tiêu dễ dàng hơn nhiều

Giúp bạn luôn linh hoạt và thích nghi khi cần thiết

Trong một thế giới năng động, các tổ chức cần bắt kịp với những thay đổi khi chúng xảy ra.

Bằng cách liên tục xác định các chiến lược và mục tiêu chiến lược của công ty liên quan đến các cơ hội hoặc mối đe dọa khi chúng xuất hiện, tổ chức của bạn sẽ có thể thực hiện một cách nhất quán một cách tối ưu.

Cải thiện việc ra quyết định

Nếu không có các chiến lược được xác định rõ ràng ở cấp độ công ty, các đơn vị cấp độ kinh doanh và chức năng sẽ hoạt động dưới mức tối ưu.

Mức độ trừu tượng của việc ra quyết định ở cấp công ty sẽ chuyển thành kết quả tốt hơn ở các cấp ra quyết định khác và giúp nhân viên cảm thấy rằng tổ chức của họ có phương hướng và mục đích rõ ràng.

Nội dung được nghiên cứu bởi Cascade

Đọc các bài viết khác tại

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng