LIÊN HỆ

Bess Business School

Trường kinh doanh dành cho những ai không ngừng tiến về phía trước

Trụ sở

Số 13 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email

Phòng Nghiên cứu & Đào tạo bessbusinessschool@gmail.com

Hotline

Phòng Hỗ trợ Học viên
(+84) 965 640 911
cập nhật những thông tin mới nhất từ bess business school