Lean MBA Industries – Ngành Bán lẻ

Lean MBA Industries – Ngành Bán lẻ

480.000

Phát triển hệ thống bán lẻ, nhà phân phối hàng tiêu dùng hoặc sàn thương mại điện tử, nhằm cung cấp hàng hóa đến khách hàng nhanh và nhiều nhất

Phát triển hệ thống bán lẻ, nhà phân phối hàng tiêu dùng hoặc sàn thương mại điện tử, nhằm cung cấp hàng hóa đến khách hàng nhanh và nhiều nhất