Your Cart

Bess Career

Kỹ năng Viết (Copywriting)

Giảng viên Nguyễn Đình Minh Chủ đề Truyền thông
Lưu lại Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Tổng quan khoá học

Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ bản chất của kỹ năng copywriting để thuyết phục độc giả, nắm vững quy trình 6 bước ứng dụng kỹ năng copywriting vào quảng cáo, content marketng và PR để có được tư duy như một chuyên gia copywrting chuyên nghiệp. Đặc biệt, giảng viên Đình Minh sẽ giúp các bạn tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn thông qua các ví dụ, bài tập thực hành cụ thể, trực quan, tiết lộ những nguyên lý, nguyên tắc và các mẫu template có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn.

Bạn sẽ nhận được sau khi học

  • Tự tin tạo ra nội dung Internet thuyết phục độc giả tương tác
  • Tạo được bài quảng cáo, PR hiệu quả cho doanh nghiệp
  • Hiểu để chia sẻ lại với mọi người, xây dựng đội nhóm riêng
  • Nhận trọn bộ template ứng dụng ngay vào sản xuất nội dung

Nội dung

GIỚI THIỆU CHUNG

VÀO ĐỜI COPYWRITING

XÂY DỰNG NỀN TẢNG

LỰA CHỌN TRƯỜNG PHÁI

TÌM Ý TƯỞNG VIẾT BÀI

VIẾT BÀI – TIÊU ĐỀ

VIẾT BÀI – BODY

VIẾT BÀI: CTAS & TRÌNH BÀY BỐ CỤC

XUẤT BẢN, ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ

TỔNG KẾT

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Career!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Nhà đầu tư

Người đang nắm giữ nguồn vốn, cần nơi đầu tư đáng tin cậy để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản

Dành cho người chưa có ý tưởng kinh doanh, đang tìm kiếm các Startups hoặc SMEs tiềm năng mới để đầu tư

Dành cho người đã có ý tưởng kinh doanh, muốn khởi nghiệp để xây dựng doanh nghiệp và hiện thực hoá ý tưởng

Dành cho người đang đầu tư vào Startups và SMEs nhưng có nền tảng căn bản về quản trị doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng