Your Cart

Quy trình Bán hàng

Giảng viên Phạm Sâm Chủ đề Phân phối bán hàng
Lưu lại Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Tổng quan khoá học

Khóa học này sẽ cho bạn biết đặc điểm của Salesman và nền tảng để thuyết phục khách hàng, hiểu rõ bộ năng lực mà Salesman cần tích lũy để thuyết phục khách hàng. Đặc biệt, khóa học sẽ hướng dẫn bạn quy trình Sale 4 bước và chiến lược bán hàng hiệu quả.

Bạn sẽ nhận được sau khi học

  • Hiểu rõ đặc điểm của Sale, hiểu nền tảng để thuyết phục khách hàng
  • Hiểu rõ 3 trách nhiệm cốt lõi của Salesman và 3 dạng Sale mà chúng ta cần biết.
  • Hiểu các yếu tố năng lực mà Salesman cần có để thuyết phục khách hàng hiệu quả
  • Hiểu và ứng dụng ngay quy trình Sale (4 bước) với các ví dụ, bài toán thực tế

Nội dung

TỔNG QUAN

NĂNG LỰC MÀ SALESMAN CẦN CÓ ĐỂ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH SALE

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng