Chương trình học online → 

Chương trình
Lean MBA® General

Sở hữu ngay năng lực của
nhà điều hành chuyên nghiệp

Chương trình
Lean MBA® General

Sở hữu ngay năng lực của nhà điều hành chuyên nghiệp

Hoàn chỉnh tư duy quản trị và nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp của bạn, từ đó, giúp thu hút nhà đầu tư, tăng trưởng doanh thu bền vững, và nhân rộng quy mô kinh doanh

+10.000

Học viên tham gia học online và offline

+100

Case đã tư vấn và vận hành thành công

+15

Năm kinh nghiệm đào tạo SME & Startup

Chơi Video

Hoạch định chiến lược, tìm ra chìa khóa cạnh tranh, dẫn đầu thị trường

Thiết kế đội ngũ tinh gọn, tối ưu quy trình vận hành kinh doanh

Quản lý vận hành kinh doanh, tăng hiệu suất và tối ưu hóa lợi nhuận

Hình dung toàn bộ rủi ro, nắm chắc hệ thống nguyên lý kinh doanh

Tối ưu mô hình kinh doanh, tối đa lợi nhuận và nhân rộng quy mô

Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết, dễ dàng triển khai, thu hút đầu tư

Chứng chỉ hoàn thành

Nâng cấp profile với Chứng chỉ hoàn thành chương trình Lean MBA® General

NÂNG CẤP NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

qua 12 module học online 100% và hệ thống 36 tài liệu đi cùng

Module
1

Principles of Business Management

Nguyên lý quản trị kinh doanh

Hiểu rõ toàn bộ sai lầm thường gặp, nắm chắc bộ 16 nguyên lý bất biến để giải quyết mọi vấn đề trong kinh doanh và điều hành doanh nghiệp của bạn.

Highlights

Ires. Thùy Nguyên
Chuyên gia quản trị học,
Founder & CEO of Bess & Company

Vấn đề nâng cấp kiến thức của người làm chủ?

1. Chương trình Lean MBA
2. Tại sao doanh nghiệp lại thất bại?
3. Tổng quan lộ trình
4. Kinh doanh
5. Thị trường
6. Ngành
7. Mô hình kinh doanh
8. Công ty
9. Thương hiệu
10. Sản phẩm
11. Sản xuất
12. Phân phối và bán hàng
13. Truyền thông
14. Nhân sự
15. Tài chính
16. Quản trị
17. Hoạch định chiến lược
18. Thiết kế bộ máy tổ chức
19. Quản lý vận hành tổ chức
1. Chương trình Lean MBA
2. Tại sao doanh nghiệp lại thất bại?
3. Tổng quan lộ trình
4. Kinh doanh
5. Thị trường
6. Ngành
7. Mô hình kinh doanh
8. Công ty
9. Thương hiệu
10. Sản phẩm
11. Sản xuất
12. Phân phối và bán hàng
13. Truyền thông
14. Nhân sự
15. Tài chính
16. Quản trị
17. Hoạch định chiến lược
18. Thiết kế bộ máy tổ chức
19. Quản lý vận hành tổ chức

Module
2

Corporate Governance

Quản trị công ty

Thành thục 3 công việc của một nhà điều hành chuyên nghiệp, 5 bước thiết kế đội ngũ tinh gọn, 6 bước quản lý tối đa lợi nhuận và lộ trình mở rộng quy mô

Highlights

Vấn đề xảy ra khi không có quản trị cấp công ty?

Ví dụ: Chiến lược cạnh tranh của một quán cà phê

1. Tổng quan về quản trị cấp công ty
2. 3 công việc quản trị cấp công ty
3. Hoạch định chiến lược cấp công ty
4. Thiết kế bộ máy cấp công ty
5. Quản lý vận hành cấp công ty
6. Tóm lược

1. Tổng quan về quản trị cấp công ty
2. 3 công việc quản trị cấp công ty
3. Hoạch định chiến lược cấp công ty
4. Thiết kế bộ máy cấp công ty
5. Quản lý vận hành cấp công ty
6. Tóm lược

Module
3

Business Unit Management

Quản trị đơn vị kinh doanh

Sở hữu 3 bước tìm ra định vị cạnh tranh cho doanh nghiệp, 7 mắt xích bắt buộc để vận hành kinh doanh xuất sắc và cách thức lập kế hoạch kinh doanh chi tiết

Highlights

Giá trị trong chiến lược định vị

2 nguyên nhân dẫn tới các vấn đề trong quá trình kinh doanh

1. Tổng quan về quản trị cấp đơn vị kinh doanh
2. Đầu ra của công việc quản trị cấp đơn vị kinh doanh
3. Hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
4. Thiết kế bộ máy đơn vị kinh doanh
5. Quản lý vận hành đơn vị kinh doanh
6. Tóm lược
1. Tổng quan về quản trị cấp đơn vị kinh doanh
2. Đầu ra của công việc quản trị cấp đơn vị kinh doanh
3. Hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
4. Thiết kế bộ máy đơn vị kinh doanh
5. Quản lý vận hành đơn vị kinh doanh
6. Tóm lược

Module
4

Branding Management

Quản trị thương hiệu

Giải quyết bài toán khách hàng trung thành và tăng doanh thu bền vững với 5 bước xây dựng thương hiệu từ con số 0 và 4 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh

Highlights

Bản chất của thương hiệu là gì?

3 hậu quả khi không làm thương hiệu

1. Tổng quan về quản trị thương hiệu
2. Đầu ra của công việc quản trị thương hiệu
3. Hoạch định chiến lược thương hiệu
4. Thiết kế bộ máy tổ chức phòng thương hiệu
5. Quản lý vận hành phòng thương hiệu
6. Tóm lược
1. Tổng quan về quản trị thương hiệu
2. Đầu ra của công việc quản trị thương hiệu
3. Hoạch định chiến lược thương hiệu
4. Thiết kế bộ máy tổ chức phòng thương hiệu
5. Quản lý vận hành phòng thương hiệu
6. Tóm lược

Module
5

Product Management

Quản trị sản phẩm

Phát triển hệ thống sản phẩm nổi trội trên các kệ hàng với 4 bước thấu hiểu khách hàng và thiết kế sản phẩm khác biệt, tăng xác suất thành công khi ra thị trường

Highlights

Bản chất của sản phẩm là một giải pháp

Sai lầm trong quá trình phát triển sản phẩm?

1. Tổng quan về quản trị sản phẩm
2. Hoạch định chiến lược sản phẩm
3. Thiết kế bộ máy tổ chức phòng sản phẩm
4. Quản lý vận hành phòng sản phẩm
5. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị sản phẩm
2. Hoạch định chiến lược sản phẩm
3. Thiết kế bộ máy tổ chức phòng sản phẩm
4. Quản lý vận hành phòng sản phẩm
5. Tổng kết

Module
6

Production Management

Quản trị sản xuất

Sản xuất hàng loạt đảm bảo cả số lượng và chất lượng với 4 lựa chọn chiến lược sản xuất tổng thể, 6 bước vận hành sản xuất và 3 kỹ thuật tối ưu hiệu quả

Highlights

Vấn đề gặp phải trong từng trường hợp quy mô sản xuất

Nguyên nhân thất bại khi không lường trước được quy mô sản xuất

1. Tổng quan về quản trị sản xuất
2. Hoạch định chiến lược sản xuất
3. Thiết kế bộ máy phòng sản xuất
4. Quản lý vận hành phòng sản xuất
5. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị sản xuất
2. Hoạch định chiến lược sản xuất
3. Thiết kế bộ máy phòng sản xuất
4. Quản lý vận hành phòng sản xuất
5. Tổng kết

Module
7

Sales and Distribution Management

Quản trị phân phối bán hàng

Setup, phát triển hệ thống phân phối bán hàng tự động với 5 cách đưa sản phẩm ra thị trường và 2 điều kiện quyết định thành công khi doanh nghiệp tự bán

Highlights

Phân biệt bán hàng với truyền thông

Bản chất của chợ là gì?

1. Tổng quan về quản trị phân phối & bán hàng
2. Hoạch định chiến lược phân phối & bán hàng
3. Thiết kế bộ máy phòng phân phối & bán hàng
4. Quản lý vận hành phòng phân phối & bán hàng
5. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị phân phối & bán hàng
2. Hoạch định chiến lược phân phối & bán hàng
3. Thiết kế bộ máy phòng phân phối & bán hàng
4. Quản lý vận hành phòng phân phối & bán hàng
5. Tổng kết

Module
8

Marketing Communication Management

Quản trị truyền thông

Thu hút và thuyết phục khách hàng tiềm năng với ngân sách thấp nhất bằng nguyên lý marketing cho doanh nghiệp mới và cách marketing thúc đẩy doanh thu

Highlights

Bản chất của truyền thông trong kinh doanh là gì?

Mối quan hệ giữa truyền thông và doanh thu

1. Tổng quan về quản trị truyền thông
2. Hoạch định chiến lược truyền thông
3. Thiết kế bộ máy phòng truyền thông
4. Quản lý vận hành phòng truyền thông
5. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị truyền thông
2. Hoạch định chiến lược truyền thông
3. Thiết kế bộ máy phòng truyền thông
4. Quản lý vận hành phòng truyền thông
5. Tổng kết

Module
9

Human Resource Management

Quản trị nguồn nhân lực

Tìm đúng đội ngũ đồng hành với 3 chiến lược thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, cách đặt mục tiêu cho phòng nhân sự và 3 tiêu chí đánh giá hiệu quả

Highlights

Con người là trọng tâm của một tổ chức

Phân biệt tư duy quản trị nhân sự cũ với tư duy quản trị nguồn nhân lực mới

1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
2. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
3. Thiết kế bộ máy phòng nhân sự
4. Quản lý vận hành phòng nhân sự
5. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
2. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
3. Thiết kế bộ máy phòng nhân sự
4. Quản lý vận hành phòng nhân sự
5. Tổng kết

Module
10

Financial Management

Quản trị tài chính

Chi tiền đúng việc, đúng thời điểm với 3 chiến lược tài chính: gọi vốn, phân bổ và kiểm soát, 3 công việc bắt buộc của phòng tài chính và phòng ngừa rủi ro

Highlights

Bản chất của tài chính trong kinh doanh là gì?

Hiểu ý nghĩa của tiền trong kinh doanh

1. Tổng quan về quản trị tài chính
2. 3 công việc quản trị tài chính
3. Hoạch định chiến lược tài chính
4. Thiết kế bộ máy phòng tài chính
5. Quản lý vận hành phòng tài chính
6. Tổng kết
1. Tổng quan về quản trị tài chính
2. 3 công việc quản trị tài chính
3. Hoạch định chiến lược tài chính
4. Thiết kế bộ máy phòng tài chính
5. Quản lý vận hành phòng tài chính
6. Tổng kết

Module
11

Business Plan

Kế hoạch kinh doanh

Thu hút nhà đầu tư và triển khai kinh doanh thuận lợi với 5 bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, cách thức đặt mục tiêu chính xác

Highlights

Mục đích của việc lập kế hoạch trong kinh doanh

Không lập kế hoạch tức là bạn đang lập kế hoạch cho việc thất bại

1. Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?
2. 5 bước lập kế hoạch kinh doanh
3. Lập kế hoạch kinh doanh tổng
4. Lập các kế hoạch chuyên môn
5. Cách sử dụng bản kế hoạch kinh doanh
1. Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?
2. 5 bước lập kế hoạch kinh doanh
3. Lập kế hoạch kinh doanh tổng
4. Lập các kế hoạch chuyên môn
5. Cách sử dụng bản kế hoạch kinh doanh

Module
12

Leadership

Năng lực lãnh đạo

Trở thành hình mẫu nhà lãnh đạo toàn diện khi nắm chắc 3 nhóm kiến thức bắt buộc, rèn luyện 4 tính cách và thuần thục 3 kỹ năng trong khóa học cuối cùng

Highlights

Muốn làm việc lớn, việc vĩ đại cần tập hợp được rất nhiều người cùng làm

Phân biệt cách làm việc của người quản lý và người lãnh đạo

1. Tại sao phải lãnh đạo?
2. 4 cấp độ của nhà lãnh đạo
3. 4 năng lực của nhà lãnh đạo
4. 4 quy tắc của nhà lãnh đạo
5. 3 yếu tố nhận diện của nhà lãnh đạo
6. 3 bước để lãnh đạo
7. 4 đối tượng cần lưu ý đặc biệt
8. Tóm lược về lãnh đạo

1. Tại sao phải lãnh đạo?
2. 4 cấp độ của nhà lãnh đạo
3. 4 năng lực của nhà lãnh đạo
4. 4 quy tắc của nhà lãnh đạo
5. 3 yếu tố nhận diện của nhà lãnh đạo
6. 3 bước để lãnh đạo
7. 4 đối tượng cần lưu ý đặc biệt
8. Tóm lược về lãnh đạo

Tải ngay miễn phí

Giáo trình
Lean MBA®
General Program

Khám phá hệ thống 17 chủ đề mà một nhà điều hành chuyên nghiệp sẽ phải nắm rất vững để có thể đưa một doanh nghiệp tiến tới vị trí dẫn đầu của bất kỳ thị trường nào

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH LEAN MBA® GENERAL

Tinh gọn và đúc kết nội dung thực tiễn nhất của chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) tiêu chuẩn, rút ngắn tối đa thời gian, linh hoạt địa điểm và tiết kiệm chi phí học

Tinh gọn nội dung
của chương trình MBA tiêu chuẩn

Tinh gọn kiến thức quản trị, phương pháp điều hành chuyên nghiệp nhất, cập nhật các mô hình kinh doanh hiện đại, phù hợp tại Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian,
học mọi lúc, mọi nơi, đa nền tảng

Sở hữu năng lực điều hành của người doanh nhân chuyên nghiệp chỉ trong 24 giờ học online, linh hoạt địa điểm và thời gian

Tiết kiệm 80% chi phí học
của chương trình MBA tiêu chuẩn

Không cần chi hàng trăm triệu, đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe để có được hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại nhất

Ires. Thùy Nguyên

Chuyên gia quản trị học

Founder, CEO | Bess & Company

Ires. Thuỳ Nguyên là nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực quản trị tại Việt Nam. Ông hiện đang là Founder & CEO của Bess & Company, tổ chức tư vấn và hỗ trợ quản trị tổng thể cho Startups & SMEs trên toàn cầu.

Trong 15 năm qua, ông đã đào tạo hơn 10.000 học viên và tư vấn trực tiếp cho hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trên khắp Việt Nam về các chủ đề quản trị tổng thể, từ hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức, cho tới quản lý vận hành và năng lực lãnh đạo. Các chương trình đào tạo cũng đi sâu xuống từng bộ phận chuyên môn và đi cụ thể vào bối cảnh của từng mô hình kinh doanh riêng biệt.

Sau hơn 8 năm nghiên cứu và phát triển, ông và đội ngũ chuyên gia của Bess & Company đã xây dựng thành công bộ lý thuyết quản trị S.O.M®, giúp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có được một phương pháp luận nền tảng để giải quyết được mọi vấn đề trong kinh doanh trong cả 5 giai đoạn phát triển: hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, tối ưu mô hình, mở rộng quy mô, và duy trì vị thế dẫn đầu.

THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Hình thức học tập

100% Online

Học đa nền tảng mọi lúc, mọi nơi

PC/ Laptop/ Mobile/ Tablet/ TV

Học phí cho 1 học viên*

21,600,000 VNĐ

3,600,000 VNĐ

Tiết kiệm 80% chi phí

so với các chương trình MBA full-time 1-2 năm

Days
Hours
Minutes
Seconds

*Lưu ý: Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
nếu bạn có nhu cầu mua cho cả đội ngũ của mình.

Hotline hỗ trợ 0936 919 202

Ưu đãi đặc biệt

Tư vấn case 1:1

Tư vấn chiến lược miễn phí

khi đăng ký từ ngày 28/11 - 02/12

Đăng ký học dễ dàng

Không yêu cầu gửi hồ sơ

Xác nhận đăng ký trong 12h

Tất cả học viên tham gia cần tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc đã có kinh nghiệm quản lý, cam kết hoàn thành toàn bộ chương trình học để đạt hiệu quả tốt nhất.

HỌC VIÊN
CỦA CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

"Rất muốn gửi lời cảm ơn tới thầy và đội ngũ BBS vì đã giúp mình định hình tư duy rõ ràng trong điều hành trung tâm spa và mang lại cho mình nguồn cảm hứng mới trong công việc."
Lê Mai Khanh
CEO, Jolis Spa & Clinic
"Chương trình giúp tôi có một khung công việc cần làm của người làm chủ, biết được các giai đoạn phát triển doanh nghiệp và các tiêu chí giúp tôi chọn người cộng sự phù hợp với mình."
Phạm Sâm
CCO, Galaxy Property

Đăng ký học chương trình Lean MBA® General

Đăng ký học chương
trình Lean MBA® General

Hotline hỗ trợ học viên 0862.668.707

Lean MBA® General | Q&A

MBA – Master in Business Administration – là bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đây là một chương trình học cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, thiết kế để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên sâu hóa kiến thức về kinh doanh.

Nội dung đào tạo của các chương trình MBA rất đa dạng, phong phú, gắn liền với mọi vấn đề trong kinh doanh. Các khóa học chính trong chương trình MBA bao gồm các lĩnh vực khác nhau của quản trị kinh doanh như kế toán, thống kê ứng dụng, nguồn nhân lực, giao tiếp kinh doanh, đạo đức kinh doanh, luật kinh doanh, chiến lược kinh doanh, tài chính, kinh tế quản lý, quản lý, tinh thần kinh doanh, tiếp thị, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý hoạt động theo cách phù hợp nhất với quản lý phân tích và chiến lược.

Chương trình MBA có thể được tổ chức ở các trường đại học, trường kinh doanh, hoặc các tổ chức giáo dục quản lý trên khắp thế giới, thường kéo dài từ 1 đến 2 năm.

Có. Chúng tôi sẽ nhận phản hồi về các nội dung trong chương trình Lean MBA® Online từ thành viên qua website hoặc email, và sẽ trả lời qua email muộn nhất trong vòng 3 ngày làm việc. Dựa trên các phản hồi đó, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và phát triển các phiên bản mới của khoá học, sách, và các công cụ để giải quyết trọn vẹn được vấn đề của người lãnh đạo doanh nghiệp.

Có, khi bạn yêu cầu. Nếu có mong muốn nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Lean MBA® Online, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi tới địa chỉ email bessbusinessschool@gmail.com kèm theo thông tin tài khoản của mình. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng: Mục đích cuối cùng của chương trình Lean MBA® luôn là làm sao để những người làm chủ, những người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp có thể thực sự nâng cao được năng lực và phát triển được tổ chức của mình trong thực tiễn.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên là người đã tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế hoặc đã có kinh nghiệm quản lý một đội nhóm, bởi đây là những yếu tố quan trọng giúp bạn có nền tảng kiến thức cơ bản, làm cho quá trình tiếp thu nội dung chương trình trở nên hiệu quả.

Nếu bạn mới bắt đầu, chưa tiếp cận các khái niệm kinh tế và chưa có trải nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chúng tôi muốn chân thành thông báo rằng việc này có thể tạo ra khó khăn trong việc đạt được kết quả tối ưu sau khi hoàn thành chương trình học.

Sau khi bạn hoàn tất đăng ký chương trình Lean MBA® General, chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản đăng nhập để truy cập website nền tảng học online do Bess Business School xây dựng. Tại đây, bạn sẽ được chỉ dẫn rõ ràng lộ trình học tập, danh sách các bài giảng, và bộ tài liệu đi kèm có thể tải về bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng, tài khoản học của bạn tại Bess Business School là trọn đời, bạn có quyền truy cập không giới hạn thời gian. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được hỗ trợ 1:1 trong quá trình học tập ngay trên nền tảng.

Để lại email để nhận thông tin mới nhất và bài viết hữu ích từ chúng tôi

Chủ đề đào tạo

Năng lực quản trị
Hoạch định chiến lược
Thiết kế tổ chức
Quản lý vận hành
Lãnh đạo đội ngũ

Tìm hiểu nhanh

FAQs
Liên hệ
Yêu cầu
Ứng tuyển

Về chúng tôi

Về Bess
Về Lean MBA®
Lean MBA® General
Lean MBA® Executive

Chính sách

Thanh toán
Bảo mật thông tin

© Bản quyền thuộc về Bess Business School, một thành viên của tổ chức đào tạo và tư vấn Bess & Company.

TEXTBOOK

Giáo trình

Lean MBA® General Program