Your Cart

Lean MBA® Online

Bess Insight

Tư duy chiến lược là gì?

Các nhà tư tưởng chiến lược xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định và phát triển các kế hoạch hành động thực tế để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Tư duy chiến lược là gì?

Tư duy chiến lược là một kiểu tư duy có tổ chức và thực dụng tư duy phản biện. Tư duy chiến lược liên quan đến việc nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, lập kế hoạch trước và biến suy nghĩ thành hành động, điển hình là để đạt được lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Các nhà tư tưởng chiến lược có thể trau dồi những năng lực này để theo đuổi các vị trí quản lý cấp cao trong công ty của họ hoặc cải thiện năng lực của họ.

5 đặc điểm của nhà tư tưởng chiến lược

Không phải tất cả các nhà tư tưởng chiến lược đều lập chiến lược giống nhau, nhưng họ có một vài đặc điểm chung.

  • Tầm nhìn xa chiến lược: Nhà tư tưởng chiến lược có khả năng nghĩ xa và lường trước những vấn đề có thể xảy ra. Họ biết rằng có một (hoặc một số) kế hoạch dự phòng có thể giúp họ xoay chuyển nhanh chóng khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
  • Đầu óc ham học hỏi: Các nhà tư tưởng chiến lược không ngại đặt câu hỏi hoặc thách thức lối suy nghĩ thông thường. Họ biết đặt câu hỏi đúng cũng quan trọng như tìm ra giải pháp đúng.
  • Thái độ linh hoạt: Các chiến lược gia giỏi có khả năng xoay trục khi một quá trình hành động không mang lại kết quả như mong đợi. Họ cũng linh hoạt khi đánh giá lại các ý tưởng và giả định của chính mình khi thông tin mới được đưa ra ánh sáng.
  • Khả năng kết nối các điểm: Các nhà chiến lược có sở trường xác định các mẫu và hiểu ý nghĩa của các xu hướng bao trùm.
  • Khả năng bối cảnh hóa thông tin: Tư duy chiến lược đòi hỏi phải nhìn thông tin qua lăng kính của quá khứ, hiện tại và tương lai để giải quyết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

4 kỹ thuật để phát triển kỹ năng tư duy chiến lược

Bạn không cần phải bẩm sinh đã có tư duy chiến lược để phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và động não hiệu quả.

  • Đặt câu hỏi. Kiểm tra nghiêm túc những gì bạn cho là đúng và đặt câu hỏi về sự khôn ngoan thông thường có thể giúp bạn thách thức những thành kiến ​​của mình. Đặt câu hỏi về các giả định của bạn cũng có thể giúp bạn suy nghĩ vượt trội để giải quyết vấn đề.
  • Dành thời gian để lắng nghe. Một nhà tư tưởng chiến lược lành nghề lắng nghe trước khi hành động. Khi làm việc với một nhóm, hãy xem xét quan điểm của mọi người và tiếp thu nhiều quan điểm để có cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn trong việc giải quyết vấn đề. Khi làm việc một mình, việc thu thập càng nhiều thông tin càng tốt có thể dẫn đến những câu hỏi và thông tin chi tiết mới giúp tinh chỉnh thêm kế hoạch chiến lược của bạn.
  • Học cách ưu tiên. Cho dù mục tiêu của bạn là cá nhân hay nghề nghiệp, việc xếp hạng các mục hành động từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất có thể giúp bạn tập trung vào một quá trình hành động.
  • Suy nghĩ về những gì hiệu quả và những gì không. Sau khi bạn đã thực hiện kế hoạch của mình, hãy dành thời gian để đánh giá những thành công và thất bại. Phần nào của quy trình hoạt động tốt mà bạn muốn lặp lại vào lần tới? Những gì có thể được cải thiện? Sử dụng tất cả các số liệu theo ý của bạn và bất kỳ thông tin chi tiết nào bạn có được để cải thiện kế hoạch chiến lược tiếp theo của mình.
Nội dung được nghiên cứu bởi MasterClass 

Đọc các bài viết khác tại

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản truy cập thư viện?

Khoá học Offline

Bạn sẽ nhận được thông tin khi lớp mới nhất được lên lịch khai giảng theo địa chỉ liên hệ được đăng ký ở dưới đây.

Hệ thống tri thức Bess Business School

Giúp người lãnh đạo SME và Startup nâng cao năng lực để mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng