Ires. Thuỳ Nguyên

Chuyên gia Quản trị học

Giới thiệu

Ires. Thuỳ Nguyên là nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực quản trị tại Việt Nam. Ông hiện đang là Founder & CEO của Bess & Company, tổ chức tư vấn và hỗ trợ quản trị tổng thể cho Startups & SMEs trên toàn cầu.

Trong 15 năm qua, ông đã đào tạo hơn 10.000 học viên và tư vấn trực tiếp cho hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trên khắp Việt Nam về các chủ đề quản trị tổng thể, từ hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức, cho tới quản lý vận hành. Các chương trình đào tạo cũng đi sâu xuống từng bộ phận chuyên môn và đi cụ thể vào bối cảnh của từng mô hình kinh doanh riêng biệt.

Sau hơn 7 năm nghiên cứu và phát triển, ông và đội ngũ chuyên gia của Bess & Company đã xây dựng thành công bộ lý thuyết quản trị S.O.M®, giúp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có được một phương pháp luận nền tảng để giải quyết được mọi vấn đề trong kinh doanh trong cả 5 giai đoạn phát triển: hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, tối ưu mô hình, mở rộng quy mô, và duy trì vị thế dẫn đầu.

Kinh nghiệm tư vấn quản trị
tại doanh nghiệp trong các ngành

Giám khảo & cố vấn chuyên môn
tại các chương trình khởi nghiệp

Hội thảo Khởi nghiệp: Vốn có phải là tất cả?

Thành phố Hà Nội, 3/2016

Hội nghị Trao đổi Giải pháp Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp​

Thành phố Bắc Giang, 9/2020

Chương trình Tập huấn Giải pháp Kinh doanh Tổng thể cho SMEs

Thành phố Bắc Kạn, 10/2020

Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

Thành phố Yên Bái, 11/2020

Diễn đàn Tuổi trẻ Sáng tạo: Chuyển đổi Số và Ứng dụng

Thành phố Hà Nội, 11/2020

Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

Thành phố Lai Châu, 8/2022

Lean MBA® General

Sở hữu năng lực của nhà điều hành chuyên nghiệp

© Bản quyền thuộc về Bess Business School, một thành viên của tổ chức đào tạo và tư vấn Bess & Company.

TEXTBOOK

Giáo trình

Lean MBA® General Program